BẢNG GIÁ SƠ MI RƠ MOOC CIMC THÁNG 9.2021

  HOWO TRUCK

  18/09/2021

  0 nhận xét

1. MOOC XƯƠNG CỔ CÒ 45 FEET 14m CIMC


Nhãn hiệu CIMC, Mode ZJV9405TJZSZ. Tự trọng 5600 kg, khối lượng hàng chuyên chở cho phép 34400/32500 Kg, tổng tải trọng cho phép 40000/38100 Kg. Kích thước bao (DxRxC) : 13980 x 2490 x 1670 mm, khoảng cách trục 9050 x 1310 x 1310 mm. Vệt bánh trước 1840 mm. Loại 3 trục lốp 11R22.5 (lốp không săm, 1 lốp dự phòng). Có cơ cấu chốt khóa Container.

Giá bán 320 triệu 


 

2. MOOC XƯƠNG CỔ CÒ 48 FEET 15m CIMC


Nhãn hiệu CIMC, Mode ZJV9402TJZA. Tự trọng 5700 kg, khối lượng hàng chuyên chở cho phép 34300/32350 Kg, tổng tải trọng cho phép 40000/38050 Kg. Kích thước bao (DxRxC) : 14895 x 2480 x 1687 mm, khoảng cách trục 9300 x 1310 x 1310 mm. Vệt bánh trước 1840 mm. Loại 3 trục lốp 12R22.5 (lốp không săm, 1 lốp dự phòng). Có cơ cấu chốt khóa Container.

Giá bán 330 triệu


3. MOOC SÀN 40 FEET 3 TRỤC LỐP 1100R20 CIMC


Nhãn hiệu CIMC, Mode ZJV9405TPSZ. Tự trọng 7300 kg, khối lượng hàng chuyên chở cho phép 32700/31700 Kg, tổng tải trọng cho phép 40000/39000 Kg. Kích thước bao (DxRxC) : 12392 x 2495 x 1560 mm, khoảng cách trục 7600 x 1310 x 1310 mm. Vệt bánh trước 1840 mm. Loại 3 trục lốp 1100R20 (lốp có săm, 1 lốp dự phòng). Có cơ cấu chốt khóa Container.

Giá bán 340 triệu


4. MOOC SÀN 40 FEET 3 TRỤC LỐP 1200R20 CIMC


Nhãn hiệu CIMC, Mode ZJV9405TPSZ. Tự trọng 7400 kg, khối lượng hàng chuyên chở cho phép 32600/31600 Kg, tổng tải trọng cho phép 40000/39000 Kg. Kích thước bao (DxRxC) : 12392 x 2495 x 1560 mm, khoảng cách trục 7600 x 1310 x 1310 mm. Vệt bánh trước 1840 mm. Loại 3 trục lốp 1200R20 (lốp có săm, 1 lốp dự phòng). Có cơ cấu chốt khóa Container.

Giá bán 350 triệu


5. MOOC SÀN 45 FEET 3 TRỤC LỐP 1200R20 CIMC


Nhãn hiệu CIMC, Mode ZJV9400JP. Tự trọng 7900 kg, khối lượng hàng chuyên chở cho phép 32100/31150 Kg, tổng tải trọng cho phép 40000/39050 Kg. Kích thước bao (DxRxC) : 13970 x 2495 x 1560 mm, khoảng cách trục 8500 x 1310 x 1310 mm. Vệt bánh trước 1840 mm. Loại 3 trục lốp 1200R20 (lốp có săm, 1 lốp dự phòng). Có cơ cấu chốt khóa Container.

Giá bán 385 triệu

6. MOOC THÙNG 12.4M LỐP 1200R20 CIMC


Nhãn hiệu CIMC, Mode ZJV9403CCYSZ. Tự trọng 7700 kg, khối lượng hàng chuyên chở cho phép 32300/31350 Kg, tổng tải trọng cho phép 40000/39050 Kg. Kích thước bao (DxRxC) : 12400 x 2500 x 3590 mm. Kích thước lòng thùng 12130 x 2340 x 2090 mm. Khoảng cách trục 7600 x 1310 x 1310 mm. Vệt bánh trước 1840 mm. Loại 3 trục lốp 1200R20 (lốp có săm, 1 lốp dự phòng). Có cơ cấu chốt khóa Container.

Giá bán 385 triệu

 

(Giá trên đã bao gồm VAT và giao xe tại Hà Nội)

HÌNH ẢNH MOOC CIMC

 

 

 

 

HOTLINE MOOC CIMC 0983.86.3338